October 28, 2010

Media

The Bluecoat Technology College, Nottingham.


Memang aku yang akan dapat sijil berikut tahun hadapan:

1. Media Creative

2. IT 

3. Counseling 

4. Script Writing Widad, sila weep!


***